Alkoholowi i przemocy mówimy stanowcze NIE!!!

Informujemy, że od dnia 25 lipca br. ruszyły konsultacje indywidualne z psychologiem i pedagogiem w ramach projektu Alkoholowi i przemocy mówimy stanowcze NIE!!!

Więcej o projekcie znajdziecie tutaj 🙂

Osoby zainteresowane udziałem w naszych działaniach zachęcamy do kontaktu: fundacja.anonie@gmail.com

Alkoholowi i przemocy mówimy stanowcze NIE!!!

Z radością informujemy, że Fundacja anoNie realizuje zadanie publiczne Gminy Miasta Gdańsk o miejskim zasięgu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod hasłem:

Alkoholowi i przemocy mówimy stanowcze NIE!!!

W ramach projektu Fundacja anoNie przeprowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe skierowane do ofiar i świadków przemocy oraz dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych.

Nasze działania będą miały na celu przybliżenie rozpoznawania zachowań przemocowych, pokazanie różnych form konstruktywnego rozwiązywania problemów, wzmocnienie samooceny i wiary we własne możliwości. Działania skierowane do osób dorosłych mają za zadanie przywrócić im wiarę w siebie, skonfrontować je z własnymi obawami, przypomnieć im ich cele, jakie miały zanim popadły w spiralę przemocy domowej. Działania skierowane do dzieci mają zapobiec syndromowi DDA, mają nauczyć je poczucia własnej wartości, a także pokazać jak można konstruktywnie rozwiązywać problemy domowe.

W projekcie weźmie udział 20 osób, w tym 10 dzieci (w wieku 10 – 18 lat) z rodzin dotkniętych alkoholizmem/przemocą oraz 10 dorosłych (w wieku 18 – 40 lat) – ofiar bądź świadków przemocy domowej, często dotkniętych syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Działania projektowe odbywać się będą w okresie od 27.06.2016r. do 30.11.2016r. w siedzibie zaprzyjaźnionej Fundacji Droga w Gdańsku, przy ul. De Gaulle’a 13.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu !!!